top of page
ByLIVsdager dag 1 2020-7-1200px.jpg

Svar på spørsmålene og hjelp oss med å gjøre Gjøvik enda bedre!

For Byen vår Gjøvik er det viktig å ha fornøyde medlemmer og vi ønsker derfor jevnlig å gjennomføre en spørreundersøkelse blant våre medlemmer.

 

Byen vår Gjøvik eies av CC Gjøvik, Gjøvik Handel & Næringsforening, Gjøvik Gårdeierforening, GOBB og Gjøvik kommune. Gjennom denne eierstrukturen er du tilknyttet Byen vår Gjøvik. 

 

Vi setter stor pris på at du tar deg tid til å svare på spørsmålene. Spørreundersøkelsen er anonym og svarene vil bli benyttet til å forbedre arbeidet vårt for våre medlemmer. 

Undersøkelsen

Medlemsundersøkelse 2022

1. På hvilken måte er du tilknyttet Byen vår Gjøvik:
2. Kjønn:
3. Alder:
4. Jeg er stolt av Gjøvik:
5. I Gjøvik er det gode forutsetninger for næringsutvikling.
6. Gjøvik har i dag et nyskapende næringsliv.
7. Byen vår Gjøvik er en aktiv og positiv pådriver for byen.
8. Byen vår Gjøvik bidrar til økt attraktivitet i byen.
9. Byen vår Gjøviks aktiviteter bidrar til økt besøk i byen.
10. Byen vår Gjøviks aktiviteter og arbeid med økt attraktivitet bidrsar til økt handelsomsetning for næringslivet.
11. Byen vår Gjøvik informerer medlemmene godt om aktiviteter og andre relevante saker.
12. Byen vår Gjøvik bidrar til å bygge stolthet blant innbyggerne.
13. Byen vår Gjøviks arbeid med byliv og gjovikby.no vil bidra til å øke attraktiviteten og gi økt besøk i byen.
14. Gjøviks omdømmeprosjekt er viktig og vil føre til at Gjøvik blir mer kjent utenfor egen region.
15. Det er viktig å ha et felles talerør for næringslivet i Gjøvik.
16. Byen vår Gjøvik gjør en god jobb som næringslivets representant i saker som påvirker næringslivet.

Takk for innsendingen din!

bottom of page