top of page

Møteplasser

Medlemmer av Gjøvik Gårdeierforening inviteres til faste møteplasser gjennom året som gir økt kompetanse og gode relasjoner mellom medlemmene.

Frokostmøter

Byen vår Gjøvik tar opp samfunnsaktuelle tema ca 4  ganger i året gjennom frokostmøter fra kl. 08.00-10.00. Her møtes bedriftsledere, nøkkelpersoner i bedrifter og de som er generelt opptatt av by- og næringsutvikling. Frokostmøtene innledes av foredragsholder(e) og avsluttes gjerne med diskusjoner og samhandling. Arrangementet er gratis, og vi serverer frokost, kaffe og te.

Nettverksmøter

Næringsforeningen har fem nettverk som arrangerer ulike møter innenfor sine fagområder gjennom året. Dette er nettverkene:

·       Industri og teknologi

·       Servering- og besøksnæring

·       Bygg og eiendom

·       Sentrumsgruppen

·       Handel og service

Byutviklings-konferansen

På Byutviklingskonferansen møtes næringsliv, sentrale politikere og byråkrater. Konferansen er årets viktigste møteplass hvor alle treffes uavhengig av bransje. Byutviklingskonferansen arrangeres av ATP Gjøvik og Byen vår Gjøvik har prosjektledelsen for planleggingen og gjennomføringen. 

Prisutdeling

Byen vår Gjøvik deler årlig ut flere priser.

 

Serviceprisen – deles ut av Byen Vår Gjøvik til en bedrift som yter det lille ekstra og leverer mer enn forventet til kunden. For mer informasjon og siste års vinnere:

 

 

Byutviklingsprisen – Byen vår Gjøvik sin byutviklingspris er en hederspris som deles ut til enkeltpersoner, organisasjoner, prosjekter eller firma som på en særskilt måte har markert seg positivt i utviklingen av Gjøvik by innenfor arkitektur, opplevelse, aktivitet eller næringsutvikling. For mer informasjon og siste års vinnere:

Tryllestaven – Tryllestaven er Byen vår Gjøviks utmerkelse som tildeles en handels- eller servicebedrift som i førjulstiden svinger tryllestaven over egen bedrift, skaper magi og eventyrstemning rundt seg og til befolkningen i førjulstiden.​ For mer informasjon og siste års vinnere:

Årsmøte

Fra sist årsmøte:

Julebord

Vi ønsker velkommen til julebord sammen med de andre medlemmene av Gjøvik Gårdeierforening.

Kompetanseheving

Gjennom foreningens tilknytning til Byen vår Gjøvik har medlemmene fått tilbud om en rekke kompetansehevingsprogrammer, både i egen regi og gjennom samarbeid med akademia og kommune. 

Næringslivet er i stadig forandring som et resultat av teknologiske fremskritt, endringer i forbrukeratferd, klimaendringer og urbanisering. Dette har skapt utfordringer for næringslivet som må tilpasse seg for å overleve og blomstre i fremtiden. Næringslivet må i fremtiden sikre bærekraftig vekst og vitalitet og for å vite hvordan den enkelte bransje skal tilpasse seg endringene er det viktig å vite hvordan utviklingen vil se ut. For å ivareta eksisterende næringsliv i Gjøvik, bør det gjennomføres en kartlegging av de forskjellige bransjenes utviklingstrekk og deretter utarbeide kompetansehevingstiltak for de forskjellige bransjene. Dette er noe vi vil jobbe med fremover.

bottom of page