byLIVsdagene

Updated: Sep 16, 2020

Byen vår Gjøvik er arrangør av byLIVsdagene i samarbeid med Gjøvik kommune, Gjøvik kultursenter, NTNU Sit og Gjøvik olympiske Fjellhall.


Pga situasjonen rundt Covid 19 kan vi ikke gjennomføre Byfest 2020 slik som planlagt. Men det er viktigere enn noen gang å gjennomføre et studentmottak for å gi de nye studentene trygghet og integrering på nytt studiested i en annerledes tid. Vi har behov for å lage gode møteplasser innenfor retningslinjene samt møteplasser med byens befolkning.Gjøvik er nå offisielt vertskap for satsningen «Musikk i Innlandet» og det lokale kulturlivet trenger tygge arenaer, synlighet og oppdrag o en periode med stillstand. Handel og servering trenger også ringvirkningene som arrangement som Byfest gir dem.Vi i styringsgruppen har derfor bedt om og fått politisk og administrativ medhold for å arrangere en feiring som foregår over lengre tid enn den tradisjonelle byfesten.

Mellom 15. august og 15. september arrangeres «Bylivsdager» som vil fordele og repetere arrangement for å gi alle mulighet til å delta og feire byen, som en attraktiv studieby og et flott sted å bo med yrende kultur, handel og servering.


Vi har med oss viktige sponsorer som Industribygg, Fagskolen Innlandet, Oppland Abeiderblad og Mjøsen Eiendom.


Årets arrangement er godt i gang og du kan lese om aktivitetene her.


Et godt studentmottak står høyt på agendaen i norske studiebyer med gode studentmiljøer. Gjennom «Bylivsdager» og andre arrangementer kan man skape gode møteplasser, mellom studenter, men også mellom byens innbyggere og studentene. Gjøviks befolkning trenger en felles arena for å feire utviklingen av byen og fokus på det yrende kulturlivet. I 2019 var satsningen med lokale artister på arenaer fordelt rundt i byen en kjempesuksess og vil videreføres men på flere arenaer over en periode på 30 dager.

Bylivsdagene skal i all hovedsak være gratis for publikum og arrangeres som et samarbeid mellom Gjøvik kommune , lag, foreninger og næringsliv.


Gjøvik kommune bidrar med 600.000 til arrangementet og er en stor satsning fra både administrasjonen og politisk hold.