top of page

Ekstra midler til reiselivs-, event- og serveringsnæringene

850 millioner kroner til omstilling av reiselivs-, event- og serveringsnæringene

Stortinget har bevilget 850 millioner kroner til en tilskuddsordning for reiselivs-, event- og serveringsnæringene. Pengene skal brukes til å gjennomføre prosjekter for nødvendig omstilling og en mer hensiktsmessig tilpasning av den samlede kapasiteten i næringene, samt bygge opp under målet om størst mulig verdiskaping innenfor bærekraftige rammer. Det kan også bety omstilling til andre næringer, der ressursene kan utnyttes bedre.

Tilskuddsordningen skal bidra til å fremme grønn omstilling og bruk av digitale løsninger for å styrke den enkelte bedrifts og Norge som reisemål sin konkurransekraft i et langsiktig perspektiv. Denne typen prosjekter vil derfor kunne prioriteres i denne utlysningen.

Nytt i denne utlysningen er at hele serveringsnæringen kan søke.


Ordningen åpner videre for at virksomheter kan søke om støtte til utviklingsprosjekter som innebærer samarbeid med andre virksomheter.

er mest levedyktige i lys av at utfordringene for reiselivs-, event- og serveringsnæringene ikke er over og at det derfor er behov for en mer hensiktsmessig tilpasning av den samlede kapasiteten i næringene.

Prosjekter bør ha et langsiktig omstillingsperspektiv for å øke produktiviteten

på lang sikt når smittevernstiltakene avvikles.


LES MER OG SØK HER

Søknader blir fortløpende behandlet, men siste frist for innsending er 30. september 2021.

Siste innlegg

Se alle
bottom of page