top of page

Ekstra midler til reiselivs-, event- og serveringsnæringene

850 millioner kroner til omstilling av reiselivs-, event- og serveringsnæringene

Stortinget har bevilget 850 millioner kroner til en tilskuddsordning for reiselivs-, event- og serveringsnæringene. Pengene skal brukes til å gjennomføre prosjekter for nødvendig omstilling og en mer hensiktsmessig tilpasning av den samlede kapasiteten i næringene, samt bygge opp under målet om størst mulig verdiskaping innenfor bærekraftige rammer. Det kan også bety omstilling til andre næringer, der ressursene kan utnyttes bedre.

Tilskuddsordningen skal bidra til å fremme grønn omstilling og bruk av digitale løsninger for å styrke den enkelte bedrifts og Norge som reisemål sin konkurransekraft i et langsiktig perspektiv. Denne typen prosjekter vil derfor kunne prioriteres i denne utlysningen.

Nytt i denne utlysningen er at hele serveringsnæringen kan søke.


Ordningen åpner videre for at virksomheter kan søke om støtte til utviklingsprosjekter som innebærer samarbeid med andre virksomheter.

er mest levedyktige i lys av at utfordringene for reiselivs-, event- og serveringsnæringene ikke er over og at det derfor er behov for en mer hensiktsmessig tilpasning av den samlede kapasiteten i næringene.

Prosjekter bør ha et langsiktig omstillingsperspektiv for å øke produktiviteten

på lang sikt når smittevernstiltakene avvikles.


Søknader blir fortløpende behandlet, men siste frist for innsending er 30. september 2021.

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page