Et samlet Toten vil være en velsignelse for næringslivet

Halleluja-stemningen som fulgte Ken André Ottesens kronikk om kommunesammenslåing mellom Gjøvik, Østre Toten og Vestre Toten, forbeholder seg ikke bare til Facebook-kommentarfeltet til OA. Også blant oss næringsdrivende i regionen runger det et inderlig «amen».Et samlet Toten vil resultere i det mange av oss lenge har ment var på tide: At storkommunen Toten vil bli det naturlige tyngdepunktet ved Mjøsa, vil forenkle hverdagen for regionalt næringsliv og vil velsigne Norge med dobbelt så mange totninger.


Så hva venter vi på? Skal vi tro ordførerne i de tre kommunene, har vi god tid. Altfor god tid. Alle som én skyver de tiden foran seg når engasjementet rundt et samlet Toten bringes opp. De avviser sammenslåing i dag, men åpner for en om … vel … kanskje en ti års tid. Kort sagt: en gang i en fjern fremtid.