Store interiors

Kompetansehevingsprogram for handel og service

15 studiepoeng

Om studiet

Gjennom dette studiet vil vi styrke kompetansen hos de ansatte i den lokale handelsstanden gjennom økt kunnskap om forbrukernes nye handelsmønstre,
øke kompetansen om digitale handelskanaler og fremtidige sømløse logistikkløsninger. Studiet organiseres og gjennomføres hos Fagskolen Innlandet og gir formell kompetanse.

Studiet gir 15 studiepoeng (5 studiepoeng per modul).
Image by Headway

MODUL 1
DIGITAL MARKEDSFØRING OG KOMMUNIKASJON

leon-X8H8vPcelPk-unsplash.jpg

MODUL 2
ØKONOMI OG LEDELSE I HANDEL OG SERVICE

MODUL 3
LOGISTIKK I HANDEL OG SERVICE

gruppe_edited.jpg

Bakgrunn

Byen vår Gjøvik iverksetter nå et prosjekt for ansatte
i handel og service i Gjøvik. Sammen med Fagskolen Innlandet har vi utarbeidet et kompetansehevingsprogram for handel og service.

Prosjektet skal gi ansatte i handelsnæringen i Gjøvik økt kompetanse om omstillingsprosessene handelsnæringen nå må gjennomføre og som
konsekvens gi handelsnæringen større konkurransekraft i et marked
som er i svært rask endring.

Dette vil gi handelstanden i Gjøvik bærekraftig kompetanse og bidra
til å bevare arbeidsplassene som er så viktig for byen vår.

Byen vår Gjøvik har gjennom dette prosjekttet søkt om midler fra
Innlandet Fylkeskommune.

Oppstart 17. August
30 studieplasser per modul

 
MODUL 1 uke 33-43/2021:
tirsdager 16-20

MODUL 2 uke 45-10/2021-2022
tirsdager 16-20
MODUL 3 uke 13-24/2022
tirsdager 16-20

Med forbehold om endringer.

Ved stor interesse vil vi vurdere å tilby modulene også på dagtid. Dette meldes inn i søknadsskjema. Det er mulig å gjennomføre én eller flere av modulene. Som dokumentasjon på gjennomførte moduler og studiepoeng mottar deltakerne karakterutskrift når

modulen(e) er gjennomført og bestått.

Modulene er gratis for deltaker

Studentene skaffer seg pensumlitteratur selv.

Markedsføring og kommunikasjon på nett, Nina Furu

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles:

1. Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret og kan dokumentere tilstrekkelig relevant praksis i tilsvarende aktuelle læreplan for godkjent fagbrev. Det kreves også kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene på yrkesfaglige studieretninger, tilsvarende læreplanene i VG1(GK) og VG2(VK1).

2. Fullført og bestått videregående opplæring

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve innen 31.desember første skoleår.
 

Mer informasjon om læringsutbytte og kursinnhold

finner du ved å følge søknadsslinken.

Søknadene vurderes og opptak blir foretatt fortløpende.

Siste søknadsfrist er 1. august.

Ved stor søkning kan det bli satt begrensninger på

antall deltakere fra samme bedrift.

 
Innlandet_fylkeskommune_liggende_pos_RGB
BvG_logo.png
image001.png