top of page
Store interiors

Kompetansehevingsprogram for handel og service

15 studiepoeng

Om studiet

Gjennom dette studiet vil vi styrke kompetansen hos de ansatte i den lokale handelsstanden gjennom økt kunnskap om forbrukernes nye handelsmønstre,
øke kompetansen om digitale handelskanaler og fremtidige sømløse logistikkløsninger. Studiet organiseres og gjennomføres hos Fagskolen Innlandet og gir formell kompetanse.

Studiet gir 15 studiepoeng (5 studiepoeng per modul).
Image by Headway

MODUL 1
DIGITAL MARKEDSFØRING OG KOMMUNIKASJON

leon-X8H8vPcelPk-unsplash.jpg

MODUL 2
ØKONOMI OG LEDELSE I HANDEL OG SERVICE

patrik-michalicka-r3iAqHb7JWs-unsplash.j

MODUL 3
LOGISTIKK I HANDEL OG SERVICE

gruppe_edited.jpg

Bakgrunn

Byen vår Gjøvik iverksetter nå et prosjekt for ansatte
i handel og service i Gjøvik. Sammen med Fagskolen Innlandet har vi utarbeidet et kompetansehevingsprogram for handel og service.

Prosjektet skal gi ansatte i handelsnæringen i Gjøvik økt kompetanse om omstillingsprosessene handelsnæringen nå må gjennomføre og som
konsekvens gi handelsnæringen større konkurransekraft i et marked
som er i svært rask endring.

Dette vil gi handelstanden i Gjøvik bærekraftig kompetanse og bidra
til å bevare arbeidsplassene som er så viktig for byen vår.

Byen vår Gjøvik mottar støtte fra Innlandet Fylkeskommune til dette prosjektet.

30 STUDIEPLASSER PER MODUL

PÅGÅENDE MODULER

Alle fulltegnet

MODUL 1
FULLFØRT


MODUL 2
OPPSTART: 9. NOVEMBER
VARIGHET: 11 UKER


MODUL 3
OPPSTART: 15.MARS
VARIGHET: 10 UKER

2021/2022

LEDIG STUDIEPLASS

MODUL 1
OPPSTART: 19. JANUAR
VARIGHET: 10 UKER

MODUL 2
OPPSTART: 30. MARS
VARIGHET: 11 UKER

MODUL 3
OPPSTART 17. AUGUST
VARIGHET: 10 UKER

2022

Med forbehold om endringer.

Ved stor interesse vil vi vurdere å tilby modulene også på dagtid. Dette meldes inn i søknadsskjema. Det er mulig å gjennomføre én eller flere av modulene. Som dokumentasjon på gjennomførte moduler og studiepoeng mottar deltakerne karakterutskrift når

modulen(e) er gjennomført og bestått.

Modulene er gratis for deltaker

Studentene skaffer seg pensumlitteratur selv.

Markedsføring og kommunikasjon på nett, Nina Furu

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles:

1. Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret og kan dokumentere tilstrekkelig relevant praksis i tilsvarende aktuelle læreplan for godkjent fagbrev. Det kreves også kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene på yrkesfaglige studieretninger, tilsvarende læreplanene i VG1(GK) og VG2(VK1).

2. Fullført og bestått videregående opplæring

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve innen 31.desember første skoleår.
 

Mer informasjon om læringsutbytte og kursinnhold

finner du ved å følge søknadsslinken.

Søknadene vurderes og opptak blir foretatt fortløpende.

Siste søknadsfrist ny utgave av Modul 1 20.desember

(for modul 3: fortløpende opptak)

Ved stor søkning kan det bli satt begrensninger på

antall deltakere fra samme bedrift.

Søk om kompensasjon

Praktisk gjennomføring kompensasjonsordning for kompetansehevingsprogrammet:

Gjennom fylkeskommunens støtte til ordningen tilbyr vi 50 % lønnskompensasjon for ansatte som tar studiet innenfor ordinær arbeidstid. Etter endt studie fylles skjema for søknad om kompensasjon ut og sendes inn til oss.
(Kompensasjon utbetales ut fra bransjetariff ihht søknad sendt Innlandet Fylkeskommune)
Søk bedriftsinter opp
SØK HER

Takk for innsendingen din!

Innlandet_fylkeskommune_liggende_pos_RGB
BvG_logo.png
image001.png
bottom of page