top of page

Bli medlem!

Vi ønsker at du som gårdeier i Gjøvik bidrar til å løfte Gjøvik sentrum. Dette gjør du ved å bli medlem i Gjøvik Gårdeierforening som har som formål å fremme gårdeierens interesser og øke attraktiviteten. Målet er å etablere faste, varige samarbeid og praktiske løsninger for en del av de utfordringene som finnes i byen og danne et felles kompetansenettverk for gårdeierne. 

I tillegg vil Gårdeierforeningen ta del i politiske prosesser som omhandler byutviklingsspørsmål og andre områder med relevans for gårdeierne. Foreningen skal være et bindeledd mellom gårdeierne og det offentlige, og søke å gjøre det enkelt og attraktivt å være gårdeier i Gjøvik.

Bli medlem i GGF

Takk for at du har tatt kontakt! Vi sender kontrakt til signering til den registrerte mailadressen!

bottom of page