top of page
Logo_invekst-01.png

Flere studenter i jobb

Prosjektets overordnede mål er å se på hvordan, og hvilke muligheter man har for å sørge for at flere studenter kan realisere sine ambisjoner her i regionen. Altså at de tar jobb i våre bedrifter!

 

Næringslaget delfinansierer prosjektet som gjennomføres av NT6. Prosjektet er i gang og har en varighet på 2 år, frem til juni 2024.

OM NÆRINGSLAGET

FORMÅL

Næringslaget Invekst Gjøvik og Toten skal være et felleskap som sørger for at ulike aktører møtes for sammen å skape positiv utvikling og vekst for regionen.

 

OVERORDNET MÅLSETNING

Økning i antall innbyggere og flere arbeidsplasser. 

 

 

SLIK JOBBER VI

Næringslaget Invekst skal være en attraktiv arena for regionens sentrale aktører i næringsliv og akademia. Næringslaget skal være en sterk stemme i viktige saker som påvirker regionens utvikling gjennom relasjonsbygging og dialog for å avklare grenseganger mot politikere og andre aktører med sterke interesser for regionen.  

 

Næringslaget skal være pådriver for langsiktig og målrettet utvikling av regionen for å skape grunnlag for vekst, nyetableringer og flere arbeidsplasser.

Prioriterte oppgaver for 2023/2024:

  • Flere studenter i jobb

  • Kommune-samarbeid

  • Hovedsykehus ved Moelv

  • RV4

  • Medisin- og legeutdanning ved NTNU Gjøvik

Skjermbilde 2020-08-24 kl. 09.53.31.png

DETTE ER NÆRINGSLAGET

CC_Sort_CMYK_CC 3.png
Mjøsen_Eiendom_logo_ferdig-01.png
syljuasen-logo.png
totenbanken2.png
Gobb.png
SKATTUM_SORT_edited.png
Norengros.png
logo_ntnu_u-slagord.png
logo_dnb.png
inby_gjøvik.png
Logo.png
logo_b_on_w.png
Ny logo.jpg
GK_KVADRAT.png
logo_raufoss næringspark.png
logo-vestretoten-png-farge_01.08.2018.png
Østre toten.png

SPØRSMÅL OM NÆRINGSLAGET: 

KONTAKT LINE KILDAL: line@gjovikby.no

bottom of page