top of page
unnamed_edited.jpg

VEILEDER FOR UTESERVERING

I samarbeid med Gjøvik kommune er det utarbeidet veileder for uteservering i Gjøvik:

Uteservering langs byens gater og parker er et viktig bidrag for at Gjøvik skal være en aktiv by med høy puls og masse byliv. Utendørs møteplasser er viktig både for bylivet og for å få folk til å kjenne tilhørighet til byen og kjenne seg hjemme.

 

Uteserveringer er derfor en viktig brikke for at innbyggere og tilreisende tar i bruk byen.Gjøvik kommune ønsker å legge til rette for uteserveringer på kommunal grunn i sentrum så lenge sikkerhet og fremkommelighet på områdene er ivaretatt. Kommunen ønsker også at serveringsområdene skal passe inn i øvrig bymiljø og ha god estetisk utforming.

 

Alle som vil benytte kommunal grunn til uteservering må søke om dette, og det stilles krav om at alle retningslinjer følges. Dette er viktige for å ivareta interessene både til næringsliv og de oppholder seg i byrommet. Det er derfor en del ting serveringsstedene må være klar over, og veilederen skal derfor benyttes!

bottom of page