top of page
1600px_COLOURBOX61714139.jpg
Logo.png

GJØVIK 
- fremtidens byer

Quality Hotel Strand Gjøvik
Torsdag 14.november 2024

I samarbeid med Gjøvik kommune, Innlandet Fylkeskommune og Statens Vegvesen inviterer Byen vår Gjøvik til årets Byutviklingskonferanse på Gjøvik. 

Gjøvik skal bli mer BY - et urbant og attraktivt regionsenter ved Mjøsa. Dette er forankret i kommuneplanen og i Visjon Gjøvik 2050. En byvisjon fastsetter mål for byrom og gater, trafikk, boliger og næring. Hvordan skal vi utvikle byer for fremtiden som er attraktiv for folk - bosetting og næringsetablering? Dette skal vi se nærmere på under årets konferanse.

Vi ønsker velkommen til et spennende og tettpakket program.

NB! Bindende påmelding innen 10.november 2024

Påmeldingsavgift 850,- (eks.mva) 

Byutviklingskonferansen er et samarbeid med Gjøvik kommune, Innlandet Fylkeskommune og Statens Vegvesen og Byen vår Gjøvik. 

Program kommer

bottom of page