BYUTVIKLINGSKONFERANSEN

Quality Hotel Strand Gjøvik

Torsdag 25 April 2019

I samarbeid med Gjøvik kommune, Oppland Fylkeskommune og Statens Vegvesen arrangerte Byen vår Gjøvik Byutviklingskonferansen for tredje gang i 2019. Tema var Vitalisering – Byliv!

De drøyt 200 som deltok sørget for fullt hus,

og foredragsholderne og debattantene leverte interessante innlegg og gode refleksjoner.

Under kan dere se alle presentasjonene.

Vi ønsker dere velkommen til ny Byutviklingskonferanse i Gjøvik i 2020.

PRESENTASJONER 2019

Drivere for Byutvikling i Gjøvik er; Studie by – ATP – Nærings- og boligpolitikk. Vi trenger fortetting, møteplasser, leiligheter i sentrum til varierende pris, og vi trenger investeringsvilje. Det lyses ut i disse dager en ny stilling i Gjøvik kommune som BYUTVIKLER

Nytt fylke fra 2010, Innlandet har Norges høyeste FJELL, lengste ELV og største SJØ. Mjøsbyen er viktig for å samle og knytte et nytt fylke sammen

7 av 10 tar bilen inn til Gjøvik by. Kollektivtilbudet må organiseres annerledes, for i Gjøvik er det status Q når man måler utviklingen de siste årene

Det er viktig å ikke glemme transport i byplanleggingen. I London måler man alt av trafikktiltak opp mot HELSEGEVINST. Og der er det enighet uavhengig av politisk farge

Campusutvikling handler om byutvikling, og en masterplan som involverer aktuelle parter må til. Når alt kommer til alt, handler det om mennesker

Historien til Gjøvik er viktig for stolthet og forståelse for hvor vi er og hvordan vi kom hit. Bruk fiskekroken for det det er verdt, den kommer fra Gjøvik, og ha mot som våre forfedre

Gårdeiere må ta ansvar for sine bygårder, og være aktive partnere til det offentlige rundt byutvikling. Bylab er etablert i Hamar for komme tettere på innbyggeren for å skape en god by sammen.

Smart Gjøvik, er prosjekt som skal digitalisere tjenester ytterligere og være fremtidsrettet innenfor den til enhver tid gjeldene teknologien som er tilgjengelig.

Folk i arbeid er nøkkelen for verdiskapninger fremover. Innlandet har færrest folk i jobb, da 25% (!) av befolkningen står utenfor arbeidsmarkedet. I 1967 var det 4 i jobb pr. pensjonist, i 2050 er det 1,6 personer i jobb pr. pensjonist. Og kommuner med svake skoler blir taperen

Fortetting av byer med kvalitet. I et byrom er det bra med flere veier til mål, altså snarveier er bra. Definere tydelig hva som etasjene skal inneholde, og det er mye grått i Gjøvik, byggingsmasse lite grønt og innbydende mellom bygningene

Suburban og urban. Fortetting av en by er betydelig økonomisk rimeligere for en kommune. Livsmiljø handler om å planlegge for trivsel. Man deler også når man benytter parker, busser, restauranter osv. Hvorfor må alle ha alt? Må alle ha spisestue til 20 pers, booke heller en restaurant, del med andre.

Byen vår Gjøvik jobber for at aktører i Gjøvik skal løfte sammen og samhandle bedre om oppgaver og utvikling. Gode eksempler er ATP samarbeidet med Byregnskap, gatebruksplan og Byutviklingskonferanse. Bylauget har arbeidsgrupper med tydelige målsetninger og krav til resultat. Norsk akevittfestival er en aktivitet med stor mulighet for nasjonal- og internasjonal synlighet.

Det er blitt 20% færre butikker i Oppland de siste årene. Vi trenger egentlig «ingen ting». Før var bilen en frihet, nå er det en nødvendighet. Spør folk på Gjøvik hva de vil. Endringer og utvikling forkommer ikke bare nyere tid. Fra 1850 – 1920 kom bedøvelsen, bilen, flyet og heis så vi kunne bygge høye hus