top of page
Byutviklingskonferansen.png
Logo.png

UNG I BYEN

Quality Hotel Strand Gjøvik
Mandag 21 November 2022

I samarbeid med Gjøvik kommune, Innlandet Fylkeskommune og Statens Vegvesen inviterer Byen vår Gjøvik til årets Byutviklingskonferanse på Gjøvik. 

Vi ønsker velkommen til et spennende og tettpakket program.

NB! Bindende påmelding innen 10.november 2022

Påmeldingsavgift 795,-

kentolav_nordby_OBOS.jpg
Byutviklingskonferansen - konferansierene-1.jpg
_A121512 (20).jpg
Steinar Caspari.jpg
Ellis, Ingunn Opheim.jpg

ÅRETS PROGRAM

08.30-09.00 | Registrering og kaffen er klar

 

DEL 1 - 09.00-10.45

Velkommen

Torvild Sveen, Ordfører i Gjøvik

Barn i by og tettsted. Er det plass til dem?
Kine Halvorsen Thorén, Professor emerita, NMBU

Gjøvik kommunes visjoner for byutvikling med de unges perspektiv
Kari Sollien, Kommunedirektør Gjøvik kommune

Hvordan vil vi bo i fremtiden?
Kent Olav Nordby, Prosjektutvikler OBOS Nye hjem

Ungdommens byplan i Moss
Elise Gunnes Buan og Johanna Helvik

10.45-11.05 | PAUSE
Tid for mingling og enkel servering

 

DEL 2 - 11.05-12.40

Et filosofisk blikk på fremtidens byer
Einar Øverenget, Filosof

Deling, læring, inspirasjon - med fokus på inkluderende møteplasser    
Vegard Sines Petersen, Prosjektleder TVERGA

Appell    

Kaja Christine Elton Myhrby, Ungdomsskoleelev i Gjøvik

Case: Fastland og medvirkning av ungdom    
Mari Bjørnstad Grønlie og Jan Tore Karlsen, Gjøvik kommune

12.40-13.40 | LUNSJ OG MINGLING

 

DEL 3 - 13.40-16.00
       

Artspace
Steinar Caspari, Grafittikunstner

Barnetråkk - Barn og unge kartlegger nærmiljøet sitt

Hverdagsreisen - Arkitektur kan bedre helsa for alle
Ingerid Helsing Almaas, Seniorrådgiver DOGA

Hjertesone - trygg og aktiv skoleveg

Randi Sira, Planlegger Statens vegvesen

Tiltak for barn egenstyrte mobilitet og aktivitet
Ingunn Opheim Ellis, Seniorrådgiver ved transportøkonomisk institutt

Et skråblikk på rus
Leo Ajkic, Programleder for radio og TV

Oppsummering av dagen
Anne Marthe Zettervall og Jonas Hansen, Konferansier

bottom of page