top of page
92e07e_b2bbb95d6b7c4f52a153f0efbb20b38a_mv2.webp
Logo.png

GJØVIK 
- fra visjon til virkelighet

Quality Hotel Strand Gjøvik
Torsdag 16.november 2023

I samarbeid med Gjøvik kommune, Innlandet Fylkeskommune og Statens Vegvesen inviterer Byen vår Gjøvik til årets Byutviklingskonferanse på Gjøvik. 

Vi ønsker velkommen til et spennende og tettpakket program.

NB! Bindende påmelding innen 15.november 2023

Påmeldingsavgift 850,- (eks.mva) 

Program:

 

08.30-09.00 | Registrering og kaffen er klar

09.00-10.40 | Realitet: Del 1 av konferansen analyserer status for Innlandet , hvilke muligheter

og utfordringer vi står ovenfor i fremtiden i et byutviklingsperspektiv.

Disse møter du:

 

Anne Bjertnæs, ordfører i Gjøvik

"Visjon for byutvikling i Gjøvik"

Even Tangen Heggernes, Getaround Norge

«Refleksjoner etter ett år på Gjøvik som tilbakeflytter»

Elisabeth Holvik, sjefsøkonom i Sparebank 1

Krig – strømkrise og rentehopp – hva nå?

Berit Kvaløy, markedssjef for Innlandsstatistikk

"Status Innlandet 2023"

Svein Håvar Korshavn, leder Gjøvikregionen

«Alle vil ha utvikling, ingen vil ha forandring….»

 

10.20-10.40 | PAUSE

Tid for mingling og enkel servering

 

10.40-12.40 | Drøm: Del 2 av konferansen er hvor vi lar oss inspirere av innovative by-

utviklingsprosjekter som skaper byliv og stolthet hos innbyggere.

 


Disse møter du:

Paul A. Berger, sekretariatsleder Mjøsbyen

"Hvordan kan Mjøsbysamarbeidet og en hurtigbåt mellom Gjøvik og Hamar skape økt byliv og attraktivitet?"

Harald Monsen, prosjektleder Nye veier

"Hvor skal veien gå?"

Nina Ødegård,, avdelingsdirektør for tidligfase og rådgivning hos Statsbygg

"Fra stat til sted"

Erlend Seilskjær, prosjektleder Future Built

«Umiddelbar bærekraft»

Stein Øyvind Klynderud, prosjektleder Gjøvik kommune

"Utvikling av Gjøvikstranda"

Jørn Strand, kommunedirektør i Ringsaker kommune

"Mjøsparken – bygge attraktivitet for vekst"

Bashar Zabin, Sandsgården på Gjøvik

"Sandsgården, bevaring av bygg i byområder"

Christian Vold, matkvartalet og viktoriakvartalet på Hamar

«Sentrumsutvikling i Hamar»


 

 

12.40-13.40 | LUNSJ OG MINGLING

 

14.00-15.20 | Handle: Del 3 av konferansen er hvor vi har fokus på handling og hvordan vi

skal sette Gjøvik og Innlandet på kartet

 

Line Ramsrud, kommunalsjef samfunnsutvvikling Gjøvik kommune

"Ta plass"

 

Samtale:NTNU; en viktig drivkraft for utviklingen av Gjøvik.

Moderator: Line Ramsrud

Deltakere:

Arild Aune Berger, seniorrådgiver FIE NTNU

Torvild Sveen, varaordfører Gjøvik kommune

Frode Iversen, Ludvig Raae

Mostafa Askari, leder i START og velferdsutvalget NTNU

Katrine Hveem Gjørvad, næringssjef i Gjøvik kommune

"Cyber City Gjøvik – i sentrum for fremtidens digitale sikkerhet"

Henrik Syse, filosof, forfatter og forsker

"Hvorfor byutvikling? Filosofiske refleksjoner i klimakrisens og den kunstige intelligensens tid".

Torvild Sveen, varaordfører Gjøvik kommune

"Viktige grep for å sette Gjøvik på kartet"
 

 

15.15-15.20 | Oppsummering av dagen

Anne Marthe Zettervall, konferansier

bottom of page