byLIV

Byen vår Gjøvik skal prioritere oppgaver og aktiviteter som bidrar til bylivsutvikling og være en pådriver for prosjekter, aktiviteter og arbeid som har en langsiktig effekt for utviklingen av Gjøvik som by. Vi skal starte opp et programstyre med representanter som har ansvar for og interesse for utvikling av Gjøvik sentrum som vil vurdere forskjellige tiltak og prosjekter for byen vår.  ByLIV er et en arbeidsform som åpner for flere aktører.

 

ByLIV fokuserer på prosjekter som er sentrumsorientert og publikumsrettet.

ByLIV ønsker innspill fra innbyggere, foreninger, butikker og andre som vil være med å gjøre Gjøvik til en enda bedre by. Ønsker du å bidra, eller har du gode forslag, ta gjerne kontakt med oss.

Send oss ditt forslag!

"Et godt byliv er summen av at folk ferdes, møtes, trives, engasjeres, bruker og oppholder seg i byrommet."