top of page

FORENINGSPARTNER

Byen vår Gjøvik ønsker å synliggjøre gode formål og aktiviteter i Gjøvik. Dette vil vi gjøre gjennom å samarbeide med andre foreninger som ser nytten og synergier med å fremme hverandres interesser. Kontakt line@gjovikby.no

 

Sammen får vi til mer, dette er vinn vinn!

Profilering av forening

  • Blogg med omtale - gode bilder og tekst

  • Facebook-publisering (inkl f.eks bilder, fremsnakk, omtale, blogglink el. datoer for arrangement)

  • Kompetanse - 1 time veiledning-/rådgivningsmøte

  • HUB-funksjon (BVG formidler nettverk kontakter ved behov)

  • Bod/standplass i gågata

Girls Relaxing on Soccer Field
Writing on Computer

Profilering av Byen vår Gjøvik

  • Plassering av BVG-beachflagg/rollup

  • BVG-logoen på webside og diverse markedsmateriell

  • Mulighet til å være til stede på arr. m/standplass

VÅRE FORENINGSPARTNERE

bottom of page