top of page

Acerca de

247424131_4539415399438288_7734121625919241557_n.jpg

Frokostmøter -
møteplassen for næringslivet

Frokostmøtene våre er en viktig arena for å dele kunnskap og skape kontakter mellom bedrifter, kommune og andre aktuelle aktører som har et felles mål om å skape vekst, nyskapning og utvikling i vår region.

 

Byen vår Gjøvik samarbeider med Gjøvik kommune og Oppland Arbeiderblad om frokostmøtene og har som må å arrangere fire samlinger i året. Vi oppfordrer alle  våre medlemmer til å sette av et par timer til å høre, fortelle, mingle og tenke tanker sammen med oss som kan løfte oss videre inn i en spennende fremtid.

Byen vår Gjøvik, Oppland Arbeiderblad og Gjøvik Kommune inviterer til frokostmøte onsdag 25. mai kl. 08:30-10:00 på Bylab i Gjøvik Rådhus.

Møtet er gratis, men vi setter pris på din påmelding i løpet av mandag 23.mai, av hensyn til bevertning

Tema for dagens møte er status og prosjekter for Areal og transportplan i 2022.

 

 

 

PROGRAM: 

1. Gjennomgang av prioriterte oppgaver for ATP-prosjektet i 2022 v/

Klima og Miljøpådriver Henriette Sandstå (Gjøvik Kommune)

2. Mulighetsstudier for Bjørnsonsgate/Hunnsveien, nytt sentrumsnært parkeringsanlegg og tiltak for myke trafikanter i Elvegata v/ Klima og Miljøpådriver Henriette Sandstå (Gjøvik Kommune)

3. Kort info om årets Byutviklingskonferanse v/ Prosjektleder Marianne Aashaug (Byen vår Gjøvik) 

ATP Gjøvik er en samhandlingsarena for byutvikling mellom Gjøvik kommune, Innlandet fylkeskommune, Statens vegvesen og Byen vår Gjøvik. Arenaen mellom de ulike aktørene gir mulighet for mer og bedre samhandling omkring areal- og transporttiltak i Gjøvik by. ATP igangsetter egne prosjekter og tiltak for strategisk byutvikling i Gjøvik. I tillegg sikres det et samarbeid omkring allerede planlagt tiltak fra kommunalt, regionalt og statlig hold slik at utbygginger koordineres og samkjøres (eksempel Strandgata hvor fylkesveg og kommunalt vann- og avløpsnett oppgraderes samtidig). 

Frokostmøtene våre er en viktig arena for å dele kunnskap og skape kontakter mellom bedrifter, kommuner og andre aktuelle aktører som har et felles mål om å skape vekst, nyskapning og utvikling i vår region. Byen vår Gjøvik samarbeider med Gjøvik kommune og Oppland Arbeiderblad om frokostmøtene og har som må å arrangere fire samlinger i året. Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å sette av et par timer til å høre, fortelle, mingle og tenke tanker sammen med oss som kan løfte oss videre inn i en spennende fremtid.

bottom of page