Acerca de

247424131_4539415399438288_7734121625919241557_n.jpg

Frokostmøter -
møteplassen for næringslivet

Frokostmøtene våre er en viktig arena for å dele kunnskap og skape kontakter mellom bedrifter, kommune og andre aktuelle aktører som har et felles mål om å skape vekst, nyskapning og utvikling i vår region.

 

Byen vår Gjøvik samarbeider med Gjøvik kommune og Oppland Arbeiderblad om frokostmøtene og har som må å arrangere fire samlinger i året. Vi oppfordrer alle  våre medlemmer til å sette av et par timer til å høre, fortelle, mingle og tenke tanker sammen med oss som kan løfte oss videre inn i en spennende fremtid.

 

Vi inviterer til frokostmøte allerede 11.november kl. 08-09 i Blackboxen på Quality Strand Hotel.

Vi får besøk av Hanne Toftdahl som er cand. philol. med fagene økonomi og geografi fra Universitetet i Oslo. Hun har yrkeserfaring fra flere departementer, forskning og rådgivende konsulentfirma.

Hun skal snakke om Sentrum i endring - utfordringer og muligheter sett fra et kommersielt ståsted. 

Varehandelen i sentrum har lenge vært under press.

 

Hva skjer og hvorfor? En presentasjon av en analyse Vista Analyse gjennomførte for KMD i 2019. Vi presenterer tall for omsetning og sysselsetting av varer og tjenester i og utenfor sentrum og tar med oppdaterte tall for 2020. Tidsserier med blant andre tall for Gjøvik.

Hanne arbeider med regional utvikling og byutvikling der kommersielle mål møter offentlige rammevilkår. Regional bærekraft, offentlige virkemidler og rammevilkår samt arealbruk sammen med steds- og byutvikling er innenfor hennes kjernekompetanse. Kultur, reiseliv, handel, opplevelsesøkonomi og næringsutvikling er spesifikke temaområder. Hun deltar i en rekke byutviklingsprosjekter som underleverandør til en rekke arkitektfirma, landskapsarkitektfirma og ingeniørfirma.

Vi håper å se deg der! 

Arrangementet er gratis, men på grunn av bespisning er det bindende påmelding.

Påmeldingsfrist 9. november
bilde_hanne-v1.344x350n.jpeg