top of page

Framover til fortida?

Av Næringslaget Invekst, Gjøvik og Toten


Innlandet har landets høyeste fjell, landet lengste elv og landets største innsjø. Vi som bor sammen her i Innlandet har en felles identitet, felles nasjonale interesser og må jobbe sammen for å skape framtidas arbeidsplasser.


Det skjer nå utrolig mye spennende i vår region. Vi i Innlandet har noen av Norges mest innovative forskningsmiljøer og er ledende på cyber- og informasjonssikkerhet, manufacturing og VR- og spillteknologi. Vi i Innlandet er også ledende innen skog- og bioøkonomi. Og snart skal vi sammen utvikle Norges mest moderne og fulldigitaliserte sykehus. Vi i Innlandet har noen av landets største, viktigste og mest innovative fjell- og vinterdestinasjoner. Framover må vi sammen bygge videre på våre styrker, og på den måten skape arbeidsplasser som er attraktive for generasjonene som kommer etter oss.


NTNU – Norges største universitet – er allerede etablert i hjertet av Innlandet. Og Høgskolen i Innlandet er etablert her. De tidligere Oppland og Hedmark fylker har mange av de samme utfordringene, og trenger målrettet samarbeid med NTNU og HINN for å løse disse. Vi er ikke i tvil om at dette har størst mulighet for å lykkes som et samarbeid med en sterk fylkeskommune fremfor to små.


Det er reelle utfordringer vi må ta tak i. Innlandet er det eneste fylket som har flere innbyggere over 65 år enn under 20 år, og Innlandets andel av landets befolkning har vært synkende de siste 200 årene. I motsetning til fylkene som vokser mest har vi verken Norges største byer, olje eller sjømateksport. Vi står nå ved et veiskille. Nå må vi velge om vi skal gå framover til framtida eller tilbake til fortida.


Heldigvis er tida der folk måtte bruke hest og kjerre for å komme seg fram til fylkeshuset forbi for lenge siden. Vi er veldig glade for at 16-åringer får lov til å stemme i den rådgivende folkeavstemningen om Innlandets framtid. Det er nemlig ungdommens skolehverdag og deres framtidige arbeidsplasser dette handler om, og vi er glade for at ungdom er tydelig og engasjert for Innlandets framtid. Næringslivet er helt avhengig av kompetanse, og å rive Innlandet i to halvdeler vil svekke den videregående utdanningen. Vi som er voksne, bør lytte til rekken av ungdomspartier som påpeker at Innlandet er best for ungdom.


Et effektivt og velfungerende fylke er en forutsetning for at regionen vår skal utvikle seg i riktig retning samtidig som vi holder fast på våre grunnverdier. Spørsmålet nå er hvordan fylket vårt kan ha høyest mulig kvalitet på videregående skole, kollektivtransport og fylkesveier. Ingen av disse oppgavene blir bedre av å splitte opp etablerte fagmiljøer – heller tvert imot. Det verste som kan skje er at Innlandet rives i to halvdeler, og at det blir flere politikere og en fordobling av byråkratiet. Næringslivet er helt avhengig av at det finnes god kompetanse hos de ansatte i fylket, og en unødvendig oppsplitting vil svekke fagmiljøer som det private næringslivet er helt avhengig av. Det er arbeidsplassene i privat sektor som rammes hardest hvis for eksempel driften av fylkesveiene svikter som følge av at fagmiljøet splittes ytterligere opp.


Noen mener at Innlandets interesser vil stå sterkere på Stortinget hvis fylket vårt rives i to halvdeler. Virkeligheten er helt motsatt. For å bli hørt nasjonalt må Innlandet snakke med én felles stemme om saker som er viktige for vårt lokalmiljø, vårt næringsliv og våre arbeidsplasser. Innlandet har større gjennomslagskraft overfor regjeringen og Stortinget enn det Oppland og Hedmark hadde hver for seg. Å sløse bort fellesskapets penger på en opprivende oppsplitting vil neppe gi oss velvilje i resten av landet til neste gang vi trenger støtte nasjonalt, og vi trenger all støtte vi kan få.


10.-17. februar er det folkeavstemning om Innlandets framtid. Det er da vi avgjør om vi skal gå framover eller bakover. Vi vil derfor oppfordre alle som bryr seg om lokale arbeidsplasser og ungdommen vår til å benytte seg av stemmeretten. Dette handler om framtida til regionen vår, framtidas arbeidsplasser og framtida til oss som bor her. Stem MOT oppløsning av Innlandet!

Siste innlegg

Se alle

Vedtaket er fattet: Mjøssykehuset skal til Moelv!

Det er over et år siden styret i Helse Sør-Øst besluttet at et nytt Mjøssykehus skal plasseres på Moelv. I forkant av dette vedtaket var saken utredet og diskutert i en generasjon. Nå må vi videre. De

Mangler arbeidskraft: – Vi må gjøre mer

Administrerende direktør i GOBB, Tom Søgård, mener mangelen på arbeidskraft innen bank og finans kan bety gode muligheter for studentene. – En vanskelig situasjon på kort sikt Administrerende direktør

Commenti


bottom of page