top of page
Utleiepool_møblement[42]_edited.jpg

NYOPPRETTET UTLÅNSPOOL FOR SERVERINGSBRANSJEN

Gjennom Gjøvik kommunes tiltakspakke er det bevilget penger til å opprettet en utlånspool for serveringsstedene i Gjøvik. Det er i tillegg utarbeidet retningslinjer for utlån og kontrakter for utlån er skrevet med de serveringssteder som har benyttet seg av tilbudet.

Retningslinjer og regler for lån av utstyr til uteservering i Gjøvik kommune:

Gjøvik kommune har finansiert har finansiert en utlånspool med utstyr og møbler til uteservering som serveringssteder kan søke om å låne av Byen vår Gjøvik. 

 

Utstyrspoolen inneholder:

Bord

Stoler

Parasoller

 

Søknad må inneholde illustrasjoner og/eller tydelige beskrivelser av behovet for utstyr og sendes til Byen vår Gjøvik post@gjovikby.no

 

Utleiepool_møblement[42]1_edited.jpg
  • Utstyr kan kun lånes til grunn som er godkjent til bruk som serveringsområde (tillatelse fra grunneier/kommune må fremvises) og serveringsbevilling. 

      For å søke om tillatelse til bruk av kommunal grunn, se Veileder og vilkår for uteservering.

 

  • Uteserveringsutstyr skal plasseres slik at det ikke hindrer for rullestolbrukere, svaksynte, blinde eller allmenn ferdsel. Uteserveringsutstyr må stå innenfor arealet som er avsatt til uteserveringsvirksomhet. 

 

  • Lånetaker må i sin utforming og avgrensning legge til rette for alle brukergrupper jf. diskriminerings-og tilgjengelighetsloven § 13.

 

  • Aktiviteter som sliter unødig hardt utstyr er ikke tillatt

 

  • Lånetaker er økonomisk ansvarlig for skader som evt. oppstår på utstyr som skyldes leietaker eller den leietaker lar slippe til på området, herunder mangel på tilsyn.

 

  • Videre er lånetaker økonomisk ansvarlig for utsyr som måtte komme bort i den tiden tillatelsen gjelder. Ved slike forhold skal leietaker snarest melde fra til utleieren. 

 

  • Lånetager er ansvarlig for lagring av utstyr i perioden utstyret lånes. Dette gjelder også mellom sesongene utstyret er i bruk. 

 

  • Det tillates ikke lagring av møbler og inngjerdinger på kommunal grunn i den del av sesongen det leide arealet ikke skal benyttes. 

 

  • Avtalen om lån gjelder kun perioden lånetager har serveringsrett på området og må leveres tilbake umiddelbart når denne retten oppheves. 

 

  • Mislighold av avtalen kan medføre at kommunen krever tilbakelevering av lånt utstyr.

bottom of page