top of page
Concert

Byliv

Vi har samlet byen på en nettside!

På gjovikby.no finner du alt som skjer, ting du kan finne på og alt det fine byen vår har å tilby!

Byen vår Gjøvik skal bidra til økt fokus på publikumsrettet ByLIVsutvikling, flere aktiviteter, mer byliv
og utvikling av Gjøvik sentrum som regionsenter.

VÅRE VIRKEMIDLER

ByLIVsutvikling

Byen vår Gjøvik skal prioritere oppgaver og aktiviteter som bidrar til bylivsutvikling og være en pådriver for prosjekter, aktiviteter og arbeid som har en langsiktig effektiv for utviklingen av Gjøvik som by. Dette betyr balanse mellom kortsiktig arbeid med arrangement og aktiviteter og langsiktig utvikling og strategisk arbeid. Til sammen skal arbeidet bidra til utvikling av Gjøviks næringsutvikling, kulturliv og handelstilbud,
samt til å bidrar til at Gjøvik får et omdømme og en synlig stolthet blant egne innbyggere.

1.png
2.png

Arrangementer og aktiviteter

Byen vår Gjøvik skal sette Gjøvik på kartet med kultur-, opplevelses- og handelstilbud. Foreningen skal være pådriver for å få store signal-arrangement som setter Gjøvik på kartet og som gir nasjonal omtale.

Markedsføring, profilering
og omdømme

Byen vår Gjøvik skal ta en aktiv rolle i prosjekter knyttet til markedsføring av Gjøvik i den hensikt å bygge omdømme.

3.png
4.png

Medlemsservice og informasjon

Byen vår Gjøvik skal fremstå som samlende for hele Gjøvik og oppfattes som en viktig del av den fremtidige utvikling av Gjøvik som by og regionssenter.

VÅRE EIERE

GHN_logo1_CMYK.png
CC_Sort_CMYK_CC 3.png
Gjøvikkommune_cmyk-01.png
GGF_logo_grå.jpg
gobb_logo.png

Foreningen jobber til beste for Gjøvik generelt og Gjøvik sentrum spesielt.

Foreningen ble etablert i 2011 og skal være et felleskap som sørger for at ulike aktører møtes for sammen å skape utvikling og vekst for Gjøvik.

Våre ansatte jobber sammen med næringslivet, prosjektmedarbeidere og frivillige, for å utvikle et attraktivt sentrum, skape mer byliv, tiltrekke flere besøkende og bidra til økt antall arbeidsplasser i Gjøvik.

bottom of page