Zero Waste Store

Gjøvik har det høyeste tallet for omsetning per innbygger i Innlandet

Bedriftsetablering i Gjøvik gir deg mange muligheter

For Gjøvik kommune er byutvikling og gode løsninger for handel og opplevelser i sentrum og et høyt prioritert område.

 

Markedsdata

Befolkning i Gjøvikregionen

Innbyggere i Gjøvikregionen

Markedsområde:

Gjøvik, Toten og Land

71.000

Innbyggere i Gjøvik kommune

30.500

Gjøvik by har størst befolkningsvekst i regionen

Innbyggere i Gjøvikregionen

Markedsområde:Gjøvik, Toten og Land

71.000

Innbyggere i Gjøvik kommune

30.500

2 av 3

bor i byen

Innbyggere i Gjøvik by

20.600

5.000

studenter på NTNU Gjøvik og Gjøvik Tekniske Fagskole 

Gjøvik by har størst befolkningsvekst i regionen

Befolkning_i_Gjøvik.png

Største handelsbyen

Gjøvik er den største handelsbyen i Innlandet. Flere store regionale arbeidsplasser, et aktivt sentrum. CC Gjøvik som Innlandets største kjøpesenter med over 20 % grunderbutikker, over 10 nybilbutikker og flere nasjonale kjedebutikker bidrar til å trekke kunder fra et stort omland til byen. 

Største handelsveksten

Gjøvik har den største handelsveksten av Mjøsbyene og vil fortsatt beholde denne posisjonen. Med NTNU forventes en kraftig økning i antall studenter i årene som kommer. 

Attraktiv for nyetableringer

Gjøvik har også et næringsutviklingsprogram og en offensiv næringspolitikk i kommunen, som gjør byen attraktiv for nyetableringer, og byen gir gode markedsmulighter for etablering av flere butikker i ulike bransjer. 

Antall nyetableringer og konkurser

Antall nyetableringer.png

Omsetning per bransje

Varehandelomsetning_Oppland_og_Gjøvik.p

"Gjøvik kommune har i flere år jobbet målbevisst med byutvikling med god tilrettelegging for handel og ­opplevelser. Kommunen vil forsterke satsing på næringsutvikling. Gjøvik skal fortsatt være den viktigste handelsbyen i Innlandet og vi skal utvikle en universitetsby med vekst både i innbyggertall og nye arbeidsplasser."

 

MAGNUS MATHISEN | Rådmann i Gjøvik

magnusmathisen-1.jpg
 
 
Picking Outfits

SEND OSS EN MELDING!

Takk for at du tar kontakt!