top of page
Zero Waste Store

Gjøvik har størst økning i omsetning per innbygger i Innlandet

Bedriftsetablering i Gjøvik gir deg mange muligheter

For Gjøvik kommune er byutvikling og gode løsninger for handel og opplevelser i sentrum og et høyt prioritert område.

Statistikk

Markedsdata

Befolkning i Gjøvikregionen

Innbyggere i Gjøvikregionen

Markedsområde:

Gjøvik, Toten og Land

71.885

Innbyggere i Gjøvik kommune

30.395

Gjøvik by har størst befolkningsvekst i regionen

Innbyggere i Gjøvikregionen

Markedsområde:Gjøvik, Toten og Land

71.000

Innbyggere i Gjøvik kommune

30.500

2 av 3

bor i byen

Innbyggere i Gjøvik by

20.474

5.000

studenter på NTNU Gjøvik og Gjøvik Tekniske Fagskole 

Gjøvik by har størst befolkningsvekst i regionen

Befolkning 2020.png

Største handelsbyen

Gjøvik er den største handelsbyen i Innlandet. Flere store regionale arbeidsplasser, et aktivt sentrum. CC Gjøvik som Innlandets største kjøpesenter med over 20 % grunderbutikker, over 10 nybilbutikker og flere nasjonale kjedebutikker bidrar til å trekke kunder fra et stort omland til byen. 

Største handelsveksten

Gjøvik har den største handelsveksten av Mjøsbyene og vil fortsatt beholde denne posisjonen. Med NTNU forventes en kraftig økning i antall studenter i årene som kommer. 

Attraktiv for nyetableringer

Gjøvik har også et næringsutviklingsprogram og en offensiv næringspolitikk i kommunen, som gjør byen attraktiv for nyetableringer, og byen gir gode markedsmulighter for etablering av flere butikker i ulike bransjer. 

Antall nyetableringer og konkurser

Nyetableringer og konkurser.png

Omsetning per bransje

Varehandelomsetning per bransje.png

"I årene som kommer kan det være en stor ­oppside dersom man etablerer seg i sentrum med gode konsepter drevet av dedikerte ­medarbeidere! Etter 10 år som eiendoms­investor på Gjøvik har dette vært en flott reise for oss. Vi gleder oss til videre utvikling i en by som stadig får nye kvaliteter. Med Gjøvik som universitetsby ser vi veldig lyst på fremtiden for Gjøvik Sentrum!"

 

GEIR SKARI | Eiendomsinvestor

IMG_2751.JPG
Sitat
Kontakt
Picking Outfits

SEND OSS EN MELDING!

Takk for at du tar kontakt!

bottom of page