top of page

Gjøvik Gårdeierforening bidrar til å gjøre sentrum til et attraktivt, tilgjengelig, trygt, rent og vel vedlikeholdt område for næring, handel, kultur og fritid.

Våre fokusområder

Gode rammevilkår for næringen

Initiere og drifte næringsfremmende prosjekter, gründerskap og nyetableringer.

Byromsutvikling og byliv

Samarbeid med kommune om urban byromsutvikling og tiltak som skaper byliv. Høringsinstans for offentlige planer som er under planlegging.

Bygge nettverk

Bygge relasjoner mellom medlemmer for økt konkurransekraft. Bidra til økt lokal handel.

Kompetanse

Inspirere og motivere bedrifter og deres ansatte med faglig påfyll for å tilpasse seg forventede utviklingstrekk. Som medlem av GGF får du tilgang til BVG sine kompetansetiltak. Samarbeid med akademia om kompetansehevingstiltak, samt bistand ifht lærling-bedrifter og oppgaver som studentene i Gjøvik skal gjennomføre i studietiden.

Møteplasser

Medlemmene treffes jevnlig gjennom året for å legge til rette for:
  • økt verdiskaping og kompetanseutvikling gjennom samhandling mellom bedriftene/gårdeierne

  • samarbeid med offentlige myndigheter og utdanningsinstitusjoner, gjennom BVG

  • felles møter som gir økt kompetanse og gode relasjoner mellom medlemmene.​

Møteplasser

Hvorfor bli medlem?

01.

Viktig, lønnsomt og effektivt!

Samarbeid om felles satsninger er viktig for en positiv utvikling. Derfor er det viktig at alle er med!

03.

Byutvikling

Foreningen jobber med små og store byutviklingssaker, som å sikre god sentrumsadkomst fra nye rv4, innspill til gatebruksplan og ny sentrumsplan

Foreningen følger også opp byrom- og byutviklingssaker som ikke blir lagt ut på høring for å sikre medlemmenes interesser.

05.

Økt utleie og økt omsetning

Økt samarbeid mellom gårdeierne bidrar til økt utleie og bedre butikkmiks i sentrum.

07.

Argumenter for innsalg av lokaler

Foreningen utarbeider årlig faktatall og innsalgsargumenter for innsalg av bedriftsetableringer i Gjøvik, som et verktøy til bruk for medlemmene.

09.

God investering

Et medlemskap i GGF er en god investering i din egen bedrift og byen du hører til.

02.

Samhandling mellom næringsliv og offentlige myndigheter

En kraftfull forening, med god samhandling opp mot offentlige myndigheter, gjør at vi blir hørt og at våre høringsinnspill innarbeides i utviklingsplaner/kommunedelplaner på et tidlig stadium. Slik ivaretar vi våre medlemmers interesser.

04.

Pådriverrollen

Foreningen tar en aktiv rolle som pådrivere for byutviklingssaker som skal bidra til økt turisme, økt handel og økning i befolkningsvekst, bla; er foreningen pådriver for nytt parkeringshus i sentrum, kulturhus, tilrettelegging for å imøtekomme studentens behov – for å nevne noen.

06.

Nettverk

Medlemmer blir invitert til workshops og møteplasser hvor viktige temaer for byutvikling diskuteres. Kompetanseutveksling og gode samarbeid oppstår i møte med andre og foreningen fasiliteter disse møteplassene for medlemmene.

08.

Bruk din stemme!

Dine ønsker og behov er en viktig del av våre gjøremål! Med et samlet næringsliv i ryggen blir våre innspill og forslag tatt på alvor – i fora hvor beslutninger tas.

Bli medlem

Bli medlem

Samarbeid om felles satsninger er viktig for en positiv utvikling. Derfor er det viktig at alle er med!

Meld deg inn her:

Takk for at du ønsker å bli medlem! Vi sender kontrakt til signering til den registrerte mailadressen.

Priser medlemsskap

Kategori
Beskrivelse
Priser
1

1 enhet/gård

Kr. 7.827,-

2

For eiendom 2

Kr. 3.914,-

3

For eiendom 3

For eiendom 4

For eiendom 5

Kr. 2.236,- pr eiendom

4

Fra eiendom nr. 6 betales det ingen kontigent.

5

Boligselskap

Kr. 2.236,-

Veileder

Ønsker du bruke et bygg eller deler av et lokale til noe annet enn det er godkjent til?

Da må du søke om bruksendring fra kommunen.

Næringsetablering

Bedriftsetablering i Gjøvik gir deg mange muligheter.

For Gjøvik kommune er byutvikling og gode løsninger for handel og opplevelser i sentrum og et høyt prioritert område.

Styret

Frode_edited.jpg

Frode Tangsveen

Styreleder

Rolf_edited_edited.jpg

Rolf Backe

Styremedlem

Kjersti_linnerud_edited.jpg

Kjersti Linnerud

Styremedlem

Aiman_edited.jpg

Aiman Shaqura

Varamedlem

ørjan engelien.jpeg

Ørjan Engelien

Styremedlem

Eldar_edited.jpg

Edar Sofienlund

Varamedlem

Steffen Hellum-1_edited.jpg

Steffen Hellum

Styremedlem

Kontakt gårdeiere i Gjøvik sentrum?

bottom of page