Image by Wiktor Karkocha

Gjøvik Gårdeierforening

Foreningens formål er å fremme gårdeiernes interesse. Foreningen skal ha som mål å oppnå en helhetlig utvikling av Gjøvik slik at man oppnår en optimal eiendomsdrift og verdiøkning av eiendomsmassen innenfor Gjøvik sentrum.

STYRET

Ola Wahlberg (styreleder)

Henning Jørgentvedt
Frode Tangsveen
Eldar Sofienlund
Tom Søgård
Steffen Hellum
Rolf Backe

Aiman Saquara (vara)
Petter Børde
(vara)

VEILEDER

Ønsker du bruke et bygg eller deler av et lokale til noe annet enn det er godkjent til?

Da må du søke om bruksendring fra kommunen.

NÆRINGSETABLERING

Bedriftsetablering i Gjøvik gir deg mange muligheter

For Gjøvik kommune er byutvikling og gode løsninger for handel og opplevelser i sentrum og et høyt prioritert område.

Foreningen skal videre være kontaktorgan og høringsorgan overfor offentlige myndigheter og leverandører av offentlige tjenester samt andre grupperinger.

 

Etter styrets beslutning skal foreningen kunne tilby medlemmene slike tjenester som medlemmet ellers hadde måttet unnlate eller måttet utføre hver for seg for å fremme sine forretningsformål. Foreningen utgjør Interessegruppen for gårdeiere under Byen vår Gjøvik.

Hvem er gårdeiere i Gjøvik sentrum?