top of page
Store interiors

Kompetansehevingsprogram for handel og service

Bransjepakkene er fullfinansiert av HK-dir. Alle de ni kursene tilbys gratis til fag- og detaljhandelen, reiselivsbransjen og mat og drikkevarebransjen.

Om studiet

Gjennom vårt samarbeid med Høyskolen i Kristiania kan vi nå tilby ytterligere kompetanseheving til våre medlemmer innenfor følgende temaer:

DETALJ- OG FAGHANDELEN

MAT- OG DRIKKEVAREBRANSJEN

REISELIVSBRANSJEN

Gratis nettstudie for detalj- og faghandelen

Detalj
Cashier

2520 
Kundeopplevelse i butikk
1 emne à 5 studiepoeng

Gratis nettstudier for
mat- og drikkevarebransjen

Mat- og drikke
Street Food

2520 
Bærekraftig forbedringsarbeid
7,5 studiepoeng

Restaurant Chef

2523 
Kompetanse og kompetanseutvikling
7,5 studiepoeng

Colleagues Working Together

2521 
Bærekraftig prosjektledelse
7,5 studiepoeng

Senior Businesswoman

2524 
Samspill og samarbeid
i organisasjoner 

7,5 studiepoeng

Gratis nettstudier for reiselivsbransjen

Reiseliv
Office

2517 
Prosjektstyring for reiseliv
2,5 studiepoeng

Watching Stock Market

2516 
Økonomiforståelse for reiseliv
2,5 studiepoeng

Business Meeting

2518 
Markedføring for reiseliv
2,5 studiepoeng

Woman Checking Data on Tablet

2519
IT-sikkerhet for reiseliv 
2,5 studiepoeng

gruppe_edited.jpg

Bakgrunn

Bransjepakkene er fullfinansiert av HK-dir og er gratis for studenter med arbeidstilknytning til bransjene. Emnene utvikles i samarbeid med våre samarbeidspartnere og gir arbeidslivsnær og relevant kompetanseheving.
Det faglige innholdet er fortsatt under utvikling og vil bli tilgjengelig i Canvas i løpet av august. Oppstart for alle emnene er i august, og studentene har mulighet til å gjennomføre i løpet av våren 2024.
 
Det er Ida Bjørnevaag Merckoll som er rådgiver hos Kristiania på disse bransjepakkene.
Ta kontakt direkte med henne om du lurer på noe:
 
Mobil: +47 97751278 
E-post: IdaBjornevaag.Merckoll@kristiania.no

 

Søk bedriftsinter opp
BvG_logo.png
Høyskolen i Kristiania.png
bottom of page