top of page

byLIV


Vi trenger dine innspill!

Byen vår Gjøvik har lansert nytt byLIV´sprogram for Gjøvik:


Byen vår Gjøvik skal prioritere oppgaver og aktiviteter som bidrar til publikumsrettede og sentrumsorienterte tiltak og være en pådriver for prosjekter, aktiviteter og arbeid som har en langsiktig effekt for utviklingen av Gjøvik som by. Vi skal starte opp et programstyre med representanter som har ansvar og interesse for utvikling av Gjøvik sentrum. Styret skal vurdere forskjellige tiltak og prosjekter som skaper byLIV.


Hva trenger byen vår?


Nå vil vi gjerne vite hva DU tenker skal til i Gjøvik for å skape mer ByLIV – og hva dere som innbyggere har av ideer som kan vuderes og realiseres når vi kommer ut av coronakrisen. Byen vår Gjøvik vil jobbe sammen med Gjøvik kommune som også jobber med å utvikle bykjernen vår, og som i stor grad vil bistå inn i programstyre og til realisering av prioriterte tiltak.


Send din mening til:

post@gjovikby.no eller fyll ut skjeamet på vår byLIV-sideHva er egentlig er ByLIV:


En samarbeidsform med egen programkomite med representanter fra bred gruppe aktører med interesse og ansvar for utvikling av publikumsrettede tiltak i sentrum. Prosjektene som kan dreier seg om alt fra strøks- og knutepunktsutvikling til gatekunst, grønn varelogistikk og bysykler m.m


"Et godt byliv er summen av at folk ferdes, møtes, trives, engasjeres,

bruker og oppholder seg i byrommet."


For oss i BVG er det en ny arbeidsmetode BVG- hvor eksisterende virksomhet kan implementeres inn i programmet. Alle publikumsrettede prosjekter og tiltak i bykjernen er å anse som ByLivsutvikling. Mange av prosjektene og aktivitetene vi allerede jobber med blir nå en del av denne arbeidsmetoden.


Visjon:

ByLIV-programmet skal være den prefererte samarbeidsplattformen for bylivsutvikling på Gjøvik! Programmet skal som konsekvens være en stor bidragsyter for at Gjøvik skal bli Innlandets beste by å bo i!
Hensikt:


 • Bidra til en tydeligere ramme rundt eksisterende samarbeid og gjøre det enklere å få nye tiltak og prosjekter i gang.

 • Åpne for samhandling mellom flere aktører som vil være med å bidra til positiv utvikling innenfor bylivsutvikling + brukermedvirkning.

 • Synliggjøre prosesser, prosjekter og tiltak for publikum i et felles program

 • Korte ned veien fra ide til gjennomføring ved å samle relevante ressurser i en programkomitè

 • Underbygge kompetansesatsing innen by- og stedsutvikling

 • Styrke by- og bomiljøet i sentrum

 • Økt aktivitet og innhold i sentrum

byLIV`s prosjekter kan være så mangt, her er et knippe eksempler på mulige byLIV´s prosjekter, i tillegg til mange andre prosjekter og aktiviteter
 • Innbyggerrekruttering

 • Prosjekt levende lokaler/vinduer

 • Byutviklingsprisen

 • Elsykkelbiblioteket, økt bruk av sykkel fremmer bruk av sentrum

 • Utforming i gågata; ledelinjer, visuelt uttrykk, belysning, innhold

 • Jernbanetorget, programmering av innhold og aktivitet

 • Lunsjkonsepter

 • Felles plattform for arrangement i Gjøvik by

 • Grønn mobilitet

 • Strekningen mellom CC og Storgata, hvordan gjøre den mer attraktiv

 • Opprutstning/fasedefornyelse av gamle bygårder

 • Kundereise shopping-restaurant-kultur. Samspill kultur, servering, opplevelser, handel - produktutvikling.

 • Felles nettportal for sentrumsbutikkenes nettbutikker

 • Julehandel og adventsopplevelser i sentrum

 • Sentrumsnær boligutvikling

 • Informasjon- og markedsføringInformasjonsskjermer

 • Samordnet markedsføring på tvers av bransjer

Siste innlegg

Se alle

コメント


bottom of page