top of page

Strategiarbeid i BVG

Nytt tiår, nye muligheter!


Styret og administrasjonen i Byen vår Gjøvik er snart ferdig med en strategiprosess for å sikte arbeidet inn mot videre utvikling av Gjøvik som by og regionsenter.

Mye har skjedd siden BVG ble etablert for over 10 år siden og vi har fått gjennomført mange gode prosjekter som Byregnskap, Byutviklingskonferansen, Norsk Akevittfestival, jevnlige publikumsaktivteter, 17. mai, blomster i gatene, julebelysning, areal- og transportplanlegging, ringv irkningsanalyse av festivaler og mye mer sammen med våre samarbeidspartnere.


Byen vår Gjøvik eies av Gjøvik kommune, Gjøvik handel- og næringsforening, Gjøvik Gårdeierforening, CC Gjøvik og Oppland Arbeiderblad. Sammensetningen av eiere gjør at organisasjonen kan involvere viktige aktører og byens befolkning i utviklingen av byen.


Gjøvik kommune har de siste årene fått en aktiv sektor for samfunnsutvikling med næringspådrivere og høyt fokus på byutvikling. Det er derfor viktig at vi gjør et grundig strategiarbeid som gjør at samarbeidsformen er så effektiv og målrettet som mulig.

Byen vår Gjøvik muliggjør et godt samarbeid mellom offentlige myndigheter, privat næringsliv, eiendomsutviklere og gårdeiere. Vi er næringslivets representant med formål å ivareta næringslivets interesser, innenfor saker som berører næringsutvikling og byutvikling.


Hovedfokuset i strategiarbeidet er å jobbe for at Gjøvik skal være en aktiv og attraktiv by å bo og etablere næringsvirksomhet i. Stolthet for egen by er hovedvisjonen i arbeidet da våre innbyggere er våre aller beste ambassadører.


Strategien vil bli ferdig i februar og frem til da er vi godt i gang med arbeidet rundt årets store arrangementer og prosjekter.Godt nytt år fra oss i Byen vår GjøvikSiste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page