top of page

Studentoppgaver og praksisplasser

Oppdatert: 16. sep. 2020

Innmeldinger av studentoppgaver og praksisplasser ved NTNU NTNU har en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og en faglig bredde med humaniora, samfunnsvitenskap, medisin, helsevitenskap, utdanningsvitenskap, arkitektur og kunstnerisk virksomhet.  Hovedsete er lokalisert i Trondheim og campuser er både i Gjøvik og Ålesund.  NTNU Gjøvik:

  • 4000 studenter, 440 ansatte, 40 nasjoner

  • Studietilbud innen IT, helse, media, teknologi og økonomi og ledelseStudentoppgaver og praksisplasser

NTNU har et utstrakt samarbeid med næringslivet om praksisplasser og studentoppgaver– næringslivet har tilgang til hele NTNU, ikke kun en lokasjon. Man må være tidlig ute for innmelding av oppgaver da studentene velger seg ut oppgaver tidlig i utdanningsløpet, det samme gjelder praksisplasser – disse må meldes inn i god tid og ha en varighet på over et år. For praksisplasses henvises det til avtaleinngåelse med NTNU. 


Studentoppgaver:

Det finnes ulike former for oppgavesamarbeid:

  • Masteroppgaven, EiT

  • Bacheloroppgaven

  • Prosjektoppgaven

En generell oversikt/årshjul:


Februar/mars: De fleste studenter på teknologi- og ingeniørfag velger tema for prosjektoppgave og skriver oppgaven på høsten.

April/mai: De fleste studenter på teknologi- og ingeniørfag velger tema for masteroppgave og skriver oppgaven våren etter.

September/oktober: Mange studenter på humanoria og samfunnsvitenskap velger tema for masteroppgave og skriver oppgaven på våren.

Oktober/november: De fleste studentene velger tema for bacheloroppgave og skriver oppgaven på våren 


Meld inn din studentoppgave

Har du en uløst oppgave? Har du et faglig utviklingsprosjekt du aldri har fått prioritert? Trenger bedriften din nye impulser og friske faglige innspill? Da kan et oppgavesamarbeid mellom student, faglærer og din virksomhet være løsningen for deg. Som arbeidsgiver kan du bruke NTNU Bridge for å komme i kontakt med studenter for faglig samarbeid. NTNU Bridge er utformet med fagkunnskap i senter. Vi har gjort det enkelt å søke etter studenter med rett kompetanse til jobben. Slik får du tilgang på fersk faglig kompetanse til din virksomhet.

Link til siden for innmelding av studentoppgaver https://www.ntnu.no/bridge/

  • Velg «menneskehode» ikonet øverst i høyre hjørne

  • Velg ny utlysning

  • Opprett en profil for din bedrift og fyll ut

  • Du kommer nå til valgene om å fylle ut oppgave og andre alternativer

Alt er godt beskrevet på siden – les gjennom, og ta evt kontakt med bridge 


Siste innlegg

Se alle

コメント


bottom of page